Werken met Laura Perls via Magda Maris

Gestaltjaar voor mensen die met gestalt werken of hebben gewerkt: theorie, praktijk en expressie

Zeven x 1 dag op donderdag. Data:12 okt. en 23 nov. 2017; 4 jan. 22 feb. 5 apr. 24 mei, 21 juni 2018.

Geleid door: Magda Maris, Plaats: Bolt Nieuwaal, Waalbandijk 43, 3153AK

Laura Perls

Blokthema’s

In het eerste blok kies je een eigen werkstuk-onderwerp waarmee je kennis van gestalt en zelfkennis wilt ontwikkelen. De hieronder aangegeven begrippen worden daarin verwerkt.

Theoretisch

•support (zelfondersteuning)

•conflicthantering en spiritualiteit

•commitment (betrokkenheid)

•omgaan met angst en vrees

•scheppende afstemming, contact-maken

•Bestudering en verwerking van Gestalttherapie ‘Excitement and Growth in the Human Personality’, Frederick S. Perls, Paul Goodman, Ralph Hefferline, ‘Living at the Boundary’ van Laura Perls.

Praktisch

Het maken van een verwerkingsverslag en huiswerk-studiegroepjes van tenminste 3 uur tussen de blokken in.

Dit jaar is voor:

•mensen die niet noodzakelijk therapeut willen worden maar zich wel via gestalttherapie verder willen ontwikkelen en wel al ervaring met gestalt hebben opgedaan.

•werkende gestalttherapeuten die nieuwe inspiratie en verdieping willen in hun vak door verdere bestudering van de basistheorie, in het bijzonder de bijdrage van Laura Perls.

•mensen met een vooropleiding, die wel gestalttherapeut willen worden en de jaargroepen op BOLT of elders hebben voltooid. Zij kunnen het diploma ‘gestalttherapeut’ behalen wanneer zij 20 uur supervisie op een eigen cliënt van een erkende gestalttherapeut hebben ontvangen en een bevredigend werkstuk betreffende gestalttherapie hebben gemaakt. Na gebleken kundigheid, ontvangt men een diploma.

NB Voor deelnemers die het diploma gestalttherapie willen behalen, is extra individuele supervisie een vereiste. Dit is niet inbegrepen in de prijs. Tevens maken zij een theoretisch verantwoord eindwerkstuk. Zij moeten rekenen op totaal van ongeveer 300 werkuren. Een individueel traject is mogelijk in overleg met Magda Maris.

inschrijven: